● İdxal və ixrac əməliiyatları zamanı Gömrük Qanunverciliyinin düzgün tətbiq edilməsi üzrə məsləhətlər və onların icrası