Hal-hazırda bir təcrübəli mühasib işə yerləşdirmək yerinə, bu, mühasiblərin professional qrupu ilə müqavilə bağlamaq daha sərfəli və effektivdir. K&R Partners MMC ilə müqavilə bağlayaraq, təcrübəli mühasiblər tərəfindən təşkilatınızın mühasibat uçotu xidmətlərinə nəzarət etmək. Bu halda büdcəni saxlayır və dəqiq mühasibat əməliyyatları aparmaq üçün üstünlük əldə edirsiniz.
Mühasibat mühüm və mürəkkəb bir sistemdir. Bəzən müəssisənin gələcəyi bu sistemin dəqiq və effektiv qurulmasına bağlıdır. Təklif olunan xidmətin işi müəssisənin daxili idarəetmə və maliyyə hesabatlarının hazırlanması, vergi auditinin aparılmasıdır. Biliklə yanaşı mühasiblər arasında işlərin düzgün paylanması, qarşılıqlı yardım və komanda işi kimi amillər də mühüm rol oynayır.
Aşağıdakılar K&R Partners MMC-in mühasibat uçotu xidmətlərinə daxil edilmişdir:

Mühasibat uçotunun aparılması, mühasibat (maliyyə) hesabatlarının formalaşdırılması (fiziki şəxslərin və hüquqi şəxslərin fəaliyyətinin tam nəzərə alınması)
Müvafiq nəzarət orqanlarına rüblük və illik hesabatları təqdim etmək (Vergilər Nazirliyi, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu, Statistika Şöbəsi, Məşğulluq İdarəsi)
“Sıfır” ifadələrinin təqdim edilməsi
Mühasibat uçotunun təşkili və / və ya yenidən təşkil edilməsi (mühasibat uçotu qaydaları üzrə məsləhətləşmələr)
Müəssisənin əsas vəsaitlərinin yığılması
Debitor borclarının və borc öhdəliyinin analizi və yığılması
Vergi və vergi planlaması
Vergi auditində müəssisənin maraqlarının təmsil olunması, vergi auditinə dair etirazların hazırlanması
Vergi siyasətinin hazırlanması və optimallaşdırılması (bəyanat siyasətinin hazırlanması və müəssisənin ilkin sənəd sənədlərinin tərkibi)
Müəssisənin şəxsi qeydiyyatı
Ulaşılacaq üstünlüklər:

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə tam başa çatdıqdan sonra uçot müşahidəsi
Mühasibat prosesi zamanı büdcəyə qənaət edin
Mühasibat uçotu, vergi və statistika hesabatlarının təqdim edilməsi zamanı gecikmələrin və cərimələrin olmaması
Əlavə qiymətləndirmə, maliyyə və mühasibat hesabatları üzrə pulsuz məsləhətlər
Müəssisənizin peşəkar və qabiliyyətli komanda tərəfindən milli və beynəlxalq mühasibat uçotu standartlarına uyğun olaraq yoxlanması.